Navigation

Blogg

Boka demo

Språk

Avtalshantering – ett strategiskt viktigt område

Avtalshantering – ett strategiskt viktigt område

Avtalshantering har blivit ett samlingsbegrepp för att organisera, strukturera och administrera företagets avtalsmässiga åtaganden. Många företag saknar fortfarande ett effektivt verktyg för avtalshantering.

Cint valde ControlKeeper för avtalshantering och e-signering

Cint valde ControlKeeper för avtalshantering och e-signering

Cint AB erbjuder en plattform där både företag som söker och företag som tillhandahåller marknadsinsikter och konsumentdata kan utbyta information. Cint som grundades 1998 har vuxit kraftigt och har nu dotterbolag i tretton länder och verksamhet i långt många fler.

Rutiner för avtalshantering är lönsamt

Rutiner för avtalshantering är lönsamt

Avtalshantering, eller Contract Lifecycle Management, är en svåröverskådlig process med många olika intressenter och därför också tids- och resurskrävande. Av den anledningen får vi ofta frågan: Vad är de konkreta förtjänsterna av en "investering" i verksamhetens avtalshantering? Vi kommer i en artikelserie om tre delar att ge dig svaret på det. Vi börjar med att titta på hur stora effekterna kan förväntas bli översatt i kronor och ören.

Användarvänlighet är vår högsta prioritet

Användarvänlighet är vår högsta prioritet

Vi ser ofta konkurrerande tjänster, ofta hos företag på Enterprise-nivå, där gränssnittet och användarvänligheten är bristfällig. Man kan generellt benämna den här kategorin som funktionsorienterade verktyg då de inte direkt skriker ”använd mig” till en ny användare. Vår erfarenhet är att detta riskerar att bli ett oöverstigligt hinder när du ska engagera kollegor från olika nivåer och avdelningar i att använda en ny mjukvara.

Avtalsbevakning undviker onödiga kostnader

Avtalsbevakning undviker onödiga kostnader

Avtalsbevakning handlar om att, med hjälp av IT-system, automatiskt bevaka företagets alla ingångna avtal. Många företag har idag sina avtal i pappersformat insatta i pärmar som ligger i låsta skåp.

En fabrikschefs bekännelse - Jag trodde vi hade stenkoll på våra avtal!

En fabrikschefs bekännelse - Jag trodde vi hade stenkoll på våra avtal!

Att få ordning och reda på sina avtal med hjälp av ControlKeeper

Effektiv avtalshantering är tidseffektivt

Effektiv avtalshantering är tidseffektivt

I den förra artikeln tittade vi närmare på hur ett effektivt system för avtalshantering konkret innebär sparade pengar på sista raden. Utöver direkt ökade intäkter och minskade kostnader frigör en effektiv avtalshantering tid, vilket innebär ytterligare stora besparingar.

GDPR biträdesavtal

GDPR biträdesavtal

Uppfyller verksamheten de nya GDPR-direktiven? Det mest påtagliga kravet är att skapa och få kontroll på alla personuppgiftsbiträdesavtalen -- de avtal som reglerar hur personuppgifter hanteras för verksamhetens räkning av dess leverantörer och underleverantörer.

44 viktiga frågor du kan besvara med rätt avtalshanteringslösning

44 viktiga frågor du kan besvara med rätt avtalshanteringslösning

Har du insett att ni är i behov av en modern avtalshanteringslösning? Då har du förhoppningsvis fått en övergripande uppfattning om fördelarna. Men, ibland kan det vara knepigt att i klartext formulera dem för dina medarbetare. En bra metod är att ta hjälp av en frågebank.

Effektiv avtalshantering - compliance

Effektiv avtalshantering - compliance

Vi har i de två tidigare artiklarna tittat närmare på de rent monetära effekterna samt hur mycket tid vi kan spara med en effektivare avtalshantering. Båda är områden som har stor påverkan på resultaträkningen. Nu är vi framme vid det sista området i vår artikelserie – compliance, eller det vi på svenska kallar efterlevnad. Alltså, hur vi följer upp att vi agerar i enlighet med innehållet i avtalen.

×
Kom igång idag! Registrera dig för en kostnadsfri testperiod.