Navigation

Blogg

Boka demo

Språk

effektiv avtalshantering är lönsamt

Rutiner för avtalshantering är lönsamt

Avtalshantering, eller Contract Lifecycle Management, är en svåröverskådlig process med många olika intressenter och därför också tids- och resurskrävande. Av den anledningen får vi ofta frågan: Vad är de konkreta förtjänsterna av en "investering" i verksamhetens avtalshantering? Vi kommer i en artikelserie om tre delar att ge dig svaret på det. Vi börjar med att titta på hur stora effekterna kan förväntas bli översatt i kronor och ören.

Pengar på bordet

Undersökningar baserade på statistik inom området avtalshantering visar att företag som inte fokuserar på att optimera sin process, förlorar pengar i flera led.

  • En bristfällig process för avtalshantering kostar i genomsnitt 9% av den totala årsintäkten. (Källa: International Association for Contract and Commercial Management)
  • Upp till 40% av avtalets värde går förlorat p.g.a. undermåliga rutiner och verktyg för att förvalta befintliga avtal. (Källa: KPMG)
  • Mindre än 50% av de förhandlade besparingarna realiseras under kontraktstiden p.g.a. dålig uppföljning av avtal. (Källa: The Faculty)
  • Med hjälp av ett automatiserat system för avtalshantering kan de administrativa kostnaderna för att förhandla fram ett avtal reduceras med 25-30% (Källa: Aberdeen Research).

 

Med den utgångspumkten, fundera ett ögonblick över vad en effektivare avtalsprocess skulle innebära i besparingar för din verksamhet:

  • Vad är det totala värdet av era avtal?
  • Hur mycket är 9% av er årliga intäkt?
  • Hur ofta revideras befintliga avtal?
  • Hur noggrant följs avtalen upp så att de verkligen efterlevs?
  • Hur många människor är involverade i organisationens avtalsprocesser och hur mycket tid spenderas totalt på dem?

Summerat får detta i slutändan en så betydande inverkan på resultaträkningen att följdfrågan blir om företaget har råd att inte investera i er avtalshantering?

Inom kort återkommer vi med del två, med fokus på tidsbesparingarna som ni kan göra med hjälp av ett automatiserat system för avtalshantering.

 

undefined

Jonas Forsberg, CEO ControlKeeper


×
Kom igång idag! Registrera dig för en kostnadsfri testperiod.