Navigation

Blogg

Boka demo

Språk

GDPR

GDPR biträdesavtal

Uppfyller verksamheten de nya GDPR-direktiven? Det mest påtagliga kravet är att skapa och få kontroll på alla personuppgiftsbiträdesavtalen -- de avtal som reglerar hur personuppgifter hanteras för verksamhetens räkning av dess leverantörer och underleverantörer.

Känner du precis som vi att det uppstod ett vakuum efter vårens hets kring att få nya GDPR-rutiner på plats? Det är dock fortsatt lika viktigt att säkerställa att verksamheten kan redovisa varför, hur och i vilka processer den behandlar personuppgifter. GDPR-anpassade IT-tjänster åstadkommer sällan hela förändringsarbetet men kan strukturera och effektivisera det konkreta handhavandet så snart de övergripande rutinerna är på plats.

Digital signering möjliggör strukturerad uppföljning

ControlKeeper är ett webbaserat verktyg som ger absolut kontroll och överblick över ingångna avtal. Genom partnerskap och integrationer med ledande aktörer inom digital signering erbjuder vi en lösning för att snabbt få  nya biträdesavtal elektroniskt signerade och lagrade. ControlKeeper uppfyller samtliga dataskyddsförordningens säkerhets- och integritetsföreskrifter. Säkert har du hört talas om GDPR-begreppet ”privacy-by-design”, d v s att en tjänst behöver ha inbyggt dataskydd från första början. ControlKeeper hjälper genom att bland annat:
    

  • Hålla ordning på vilken rättslig grund personuppgifter behandlas

  • Registrera och logga all åtkomst och aktivitet kring personuppgifter

  • Tydligt och exakt administrera behörighet och access

  • Pseudonymisera användaruppgifter när någon har rätt att ”glömmas”

  • Sortera ut ("gallra") gamla personuppgifter

  • Snabbt hitta var den fysiska lagringen av personuppgifter sker

  • Hålla isär känsliga och icke känsliga personuppgifter

Färdig paketlösning

Vi har tagit fram en paketlösning för att smidigt och ekonomiskt kunna skicka och signera större volymer uppdaterade tjänsteavtal och biträdesavtal på ett bräde. Allt vi behöver är ditt företags avtalsmallar och dina leverantörers namn och e-postadresser. Resten löser vi!

Känner du att du generellt inte har koll på företagets avtalsmässiga åtaganden är det här ett bra tillfälle att snabbt få ordning och reda. Kontakta oss så berättar vi hur modern avtalshantering fungerar.

×
Kom igång idag! Registrera dig för en kostnadsfri testperiod.